D17

Vi tror på deling af viden

  • Standardkontrakt for it-drift i små og mellemstore virksomheder
  • Anerkendt branchestandard udviklet i samarbejde mellem kunde- og leverandørrepræsentanter
  • Opdateres løbende
  • Kan bruges frit og gratis af alle

Om D17

Baggrund og formål
En arbejdsgruppe med repræsentanter fra IT-Branchen, DANSK IT og Danske IT-Advokater har udarbejdet den første danske standardaftale for it-drift til private virksomheder. Aftalen giver kunder og leverandører et fælles afsæt for, hvad en it-driftsaftale skal regulere og gør det hermed mindre ressourcekrævende at indgå it-driftsaftaler, ligesom risikoen for konflikter reduceres. Aftalen har karakter af et agreed document og udtrykker derfor en markedsstandard på området.

Formålet med D17 er således

  • at skabe en standardkontrakt, der kan bruges som skabelon for den konkrete aftale,
  • at fungere som tjekliste for reguleringstemaer, der bør overvejes ved indgåelse af denne type aftaler og
  • at etablere en markedsstandard for en afbalanceret kontraktregulering for denne type aftaler.

Det er ambitionen, at D17 skal bidrage til at reducere omkostningerne ved kontraktindgåelse, skabe bedre kontrakter og reducere tvister ved levering af it-drift på det private marked.

Anvendelsesområde
D17’s anvendelsesområde er standardiseret IT-drift i feltet mellem cloud/SaaS og ”fuld outsourcing” (EaaS), det man kunne kalde platform-as-a-service (PaaS), som illustreret ved området i den blå cirkel i illustration her fra Danske IT-advokaters publikation om cloud-computing kontrakter.

Såfremt offentlige myndigheder ønsker at anvende D17 ved offentlige udbud, skal kontrakten tilpasses, da den ikke tager højde for de særlige udbudsretlige krav. Størsteparten af D17´s bestemmelser vil dog kunne anvendes uændret i forbindelse med offentligt udbud.

Læs eventuelt også introduktionsvejledningen om D17’s anvendelsesområde.

Løbende opdatering
D17 opdateres løbende med angivelse af versionsnummer. Har du kommentarer til indholdet eller forslag til forbedringer, kan disse sendes til info@d17.dk.

Om D17-arbejdsgruppen

D17-arbejdsgruppen blev etableret som et privat initiativ i 2014 med det formål at udarbejde og løbende opdatere en afbalanceret kontraktskabelon for standardiseret it-drift på det private marked. Arbejdsgruppen består af medlemmer udpeget af relevante interesseorganisationer suppleret af uafhængige medlemmer, der bidrager med deres personlige ekspertise.

Formand:
Professor, dr. jur. Henrik Udsen

Professor, dr. jur. Henrik Udsen

Center for Informations- og Innovationsret, Københavns Universitet

Medlemmer udpeget af Dansk IT:
Advokat Hanne Bay

Advokat Hanne Bay

Group Compliance Director, Rambøll A/S

Advokat, partner Kim G. Hansen

Advokat, partner Kim G. Hansen

Kim G. Hansen - IT Law

Medlemmer udpeget af IT Branchen:
Advokat Ulrich Ramm

Advokat Ulrich Ramm

Fujitsu A/S

Advokat, partner Claus F. Sørensen

Advokat, partner Claus F. Sørensen

Dahl Advokatfirma

Medlemmer udpeget af Danske IT-advokater:
Tim Krarup Nielsen

Tim Krarup Nielsen

DAHL Advokatpartnerselskab

Partner, Advokat (L) Milena Anguelova Krogsgaard

Partner, Advokat (L) Milena Anguelova Krogsgaard

Kammeradvokaten.dk

Interesseorganisationer

Spørgsmål?

Kontakt os herunder

Kontakt os.